ENTERGY LOUISIANA LLC (Entergy Louisiana Inc prior to 12/2005)