LEXICON PHARMACEUTICALS INC (Lexicon Genetics prior to 04/2007)